CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG CNTT VIỆT NAM (VNIT-CS)

Liên hệ: 024-62920497; 0912152390 ; sales@vncs.com.vn; vietnh@vncs.com.vn; Website: VNCS.COM.VN; DAOTAOCNTT.ORG

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

 

VNCS tuyển sinh  khóa học đào tạo từ xa

chuyên gia CNTT của CISCO

  Khóa học đào tạo từ xa trở thành chuyên gia Cisco do VNCS thiết kế hợp lý nhất do Giảng viên là Cán bộ chứng chỉ CCNP/CCIE trực tiếp giảng dạy. Giảng viên có > 10 năm kinh nghiệm triển khai, tư vấn, giảng dạy các  giải pháp và sản phẩm của Cisco tại Công ty Cisco Việtnam, FIS, CMC.

Nội dung đào tạo đầy đủ các kiến thức thiết kế mạng, cấu hình từ cơ bản đến cao cấp Địa chỉ IP (v4&v6), Các giao thức định tuyến và chuyển mạng, an ninh bảo mật các thiết bị định tuyến (Router), chuyển mạch (Switch), An ninh Bảo mật (Security) trong các mô hình mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), Internet, kèm theo các kiến thức mạng truyền không dây (Wireless) và Hệ thống thoại IP (Voice over IP & IP Telephony).

1/ Phần 01:  Các kiến thức cơ bản (tương đương CCNA).

2/ Phần 02:  Định tuyến cao cấp (tương đương CCNP Route).

3/ Phần 03:  Chuyển mạch cao cấp (tương đương CCNP Switch).

4/ Phần 4: An ninh bảo mật  (tương đương Chuyên gia Cisco Security).

 

 Chất lượng tốt & học phí thấp chỉ có tại VNCS.


Xem toàn bộ nội dung  thông tin khóa học chi tiết nhấn bên dưới:


1/ Phần 01:  Các kiến thức cơ bản (tương đương CCNA)

1.1/ Các mô hình và thiết kế mạng LAN, WAN, Internet.

1.2/Địa chỉ IP, Chia Subnet, VLSM.

1.3/Cấu hình cơ bản và Định tuyến cơ bản  trên thiết bị Đinh Tuyến (Router).

1.4/ Cấu hình cơ bản và  trên thiết bị chuyển mạch (Switch).

1.5/ Phần mềm SDM (Security Device Manager), DHCP.

1.6/ Hệ thống mạng không dây (Wireless LAN).

1.7/Cấu hình mạng diện rộng (WAN) cơ bản: PAP, CHAP.

1.8/ Cấu hình Chuyển mạch (Switch) nâng cao:  VLAN, VTP, STP, Định tuyến giữa các VLAN.

1.9/ Cấu hình định tuyến nâng cao: EIGRP, OSPF.

1.10/ An ninh dùng Access-List (ACL), Cấu hình  NAT.

1.11/ Cấu hình mạng chuyển mạng khung Frame Relay.

1.12/ Cài đặt và kết nối dùng IP ver 6.


2/ Phần 2:  Định tuyến cao cấp (tương đương CCNP Route).

2.1/ RIP:  chống loop, cân bằng tải RIP.

2.2/ EIGRP: Các loại bảng tin, bảng láng giềng, Sumary, Metric, xác thực, Cân bằng tải,..

2.3/ OSFP: các thông số, DR và BDR, các loại router trong môi trường OSPF, các kiểu mạng, LSA, Virtual Link, Xác thực.

2.4/ Định tuyến dựa trên chính chính sách (Policy base Routing - PBR):  các công cụ lọc route, Redistribute, Offset-List và IP SLA, PBR

2.5/ BGP: Đặc điểm, hoạt động, AS, trạng thái, thuộc tính,, độ ưu tiên, Route- Reflector, Lọc route. Khi nào sử dụng BGP.

2.6/ IP ver 6: ưu điểm, định dạng, địa chỉ, cấu hình, chuyển đổi IPv4-IPv6, công nghệ đường ngầm, định tuyến và bảo mật IPv6.

 

3/ Phần 3:  Chuyển mạch cao cấp (CCNP Switch).

3.1/ VLAN, Trunk, VTP.

3.2/ Etherchannel.

3.3/ Định tuyến VLAN

3.4/ Giao thức Cây mở rộng : (STP, RSTP, PVSP, MSTP), An ninh STP.

3.5/ Xây dựng mạng có tính dự phòng cao (High Availability):  HSRP, VRRP, GLBP.

3.6/ Bảo mật trên Switch: Port Security, VLAN ACL, Private VLAN

3.7/ Bổ sung kiến thức : Wireless LAN và VoIP triển khai trên mạng LAN.

 

4/ Phần 4: An ninh bảo mật  (tương đương Chuyên gia Cisco Security).

4.1/ Tổng quan các loại  hình tấn công mạng. Tấn công ở tầng ứng dụng (Application Attack).

4.2/ Bảo mật việc thiết lập, cài đặt thiết bị Cisco.

4.3/ Triển khai mô hình AAA trên thiết bị Router Cisco.

4.4/ Bảo mật các dịch vụ và giao tiếp trên Router.

4.5/ Bảo mật các đặc tính quản lý và báo cáo: out-of band; in-band, Syslog, SSH Server.

4.6/ Tổng quan về PKI và thuật toán tạo chữ ký số

4.7/ Ngăn chặn giả mạo DHCP Server (DHCP snooping) và bảo vệ địa chỉ IP nguồn (IP Source Guard), kiểm tra tính hợp lệ của gói tin ARP động.

4.8/ Kiểu tấn công VLAN Hoping, Bảo vệ mô hình cây STP.

4.9/ Xây dựng mạng riêng ảo (VPN): mô hình VPN Remote Access, Site-to-Sites

4.10/ Phát hiện và ngăn chăn các xâm nhập trái phép (IDS và IPS).

 

Đăng ký khóa học liên hệ:  Mr Việt - Công ty VNCS  

 Địa chỉ : A4 Lô 6 Đô thị Định Công, Q Hoàng Mai, Hà nội.

 Website : http://www.vncs.com.vn

  (Từ Trường Chinh, rẽ vào Lê Trọng Tấn, đi vào Đô thị Định Công, Công ty VNCS ở sau Bệnh viện Bưu Điện)

 Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel: ;  Hotline: 0912152390 ; 

Trang chủ ĐÀO TẠO Các khóa học CISCO Tuyển sinh khóa học đào tạo từ xa chuyên gia Cisco