Máy chủ (Server) & Linh kiện

HDD  HP ULTRA320 SCSI 146.8-GB - 15000 rpm (có số lượng) - Model : BF1468A4CC

Tape Driver IBM 8767-HHX

 Print Server Dlink DPR-1061  

Printer Epson LQ-300+

Print Server HP JetDirect 300x

Printer  HP LaserJet M1522nf