CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG CNTT VIỆT NAM (VNIT-CS)

Liên hệ: 024-62920497; 0912152390 ; sales@vncs.com.vn; vietnh@vncs.com.vn; Website: VNCS.COM.VN; DAOTAOCNTT.ORG

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

các sản phẩm ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ TỐT, CÓ BẢO HÀNH. 

  

1. CÁC SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT : 

  1. Cisco Switch WS-C3560-24PS-S
  2.  Cisco Switch WS-C2960C-8PC-L      
  3.  Cisco Switch WS-C2960X-24PS-L
  4.  Cisco Switch WS-C2960X-24PS
  5.  Cisco VG224 Analog Voice Gateway      
  6.  Cisco Card VWIC2-1MFT-G703
  7.  Cisco Switch WS-C2960-48PST-S
  8.  Cisco Switch  WS-C2960-48PST-S
  9.  Cisco Switch WS-C2950SX-24
  10.  Cisco Switch WS-C2950SX-24
  11.  Cisco Switch WS-C2950-12
  12.  Cisco Switch WS-C2950G-24-EI   
  13.  Fortinet FortiAnalyzer 100B
  14.  IBM TS3200 Tape Library Model L4U Driveless 35734UL   
  15.  Sophos SG 125
  16.  Motorola AP-PSBIAS-2P2-AFR Power Over Ethernet Injector
  17.  Aerohive AP121
  18.  Bộ combo HP Eo1013 và HP TFT7600B

2. CÁC SẢN PHẨM  ĐẶC BIỆT : 

 1.  Cisco ROUTER 3945 - V2    

 2.  Cisco SWITCH WS-C3750E-48PD-E  - V3    

 3.  Cisco SWITCH WS-C3750X-48PF-S         

 4.  Cisco SWITCH WS-C3850-48T-L

 

 

Trang chủ home 01. Các thiết bị sản phẩm mới nhất & sản phẩm đặc biệt